FRONTO BILDOJ BLOGO LIGILOJ PENSOJ PRI MI KONTAKTU

LIGILOJ AL ESPERANTAJ ORGANIZAJXOJ

Akademio de Esperanto "La Akademio de Esperanto estas sendependa lingva institucio, kies tasko estas konservi kaj protekti la fundamentajn principojn de la lingvo Esperanto kaj kontroli gxian evoluon."
Armenia Esperantista Unuigxo "Armenaj esperantistoj disvolvis sian agadon en la komenco de la 20-a jarcento en urbo Tiflis (nuntempe - Tbiliso, la cefurbo de Kartvelio)."
AEA - Auxstralia Esperanto-Asocio "La Auxstralia Esperanto-Asocio (AEA) estas la nacia asocio de la parolantoj kaj simpatiantoj de la internacia lingvo Esperanto en Auxstralio."
BTE - Bjalistoka Esperanto-Societo "Bjalistoka Esperanto-Societo estas neregistara asocio fondita en 1991. Gi daurigas tradicion de la antaumilita societo fondita en 1921 de Jakobo Sapiro."
Cxehxa Esperanto Asocio "Ni invitas vin elkore al Cehio, negranda, sed cxarma lando situanta en la t.n. koro de Europo."
ESF - Esperanta Studanta Fonduso "ESF laboras por progresigi la komprenadon kaj praktikadon de lingva justeco en multkultura mondo."
"Ni celas disvolvi kaj subteni altnivelan agadon pri esplorado, edukado, kaj interlingva komunikado."
EsperantoLand "EsperantoLand estas asocio, kiu organizas internaciajn renkontigojn, vendas librojn kaj funkciigas ampleksan retejon."
Esperanto-Ligo por Norda Ameriko "Esperanto-Ligo por Norda Ameriko estas senprofita informada asocio en Usono. Gi funkcias tra la lando kiel komuna ligo por parolantoj kaj subtenantoj de la internacia lingvo Esperanto. Membroj havas diversajn agojn kaj parolas je diversaj niveloj, de komencantoj al fluaj parolantoj."
Hispana Esperanta Federacio "Konforme al sia Statuto, Hispana Esperanto-Federacio (HEF) estas neutrala, ne partipolitika asocio, sen propra ideologia, kaj baze celanta la disvastigon kaj utiligadon de la internacia lingvo Esperanto."
ILEI - Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj "Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la cxefa kolektigxejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto."
IREA - Irana Esperanto Asocio "Fenestro al Irana Esperanto Movado"
IREJO - Irana Esperantista Junulara Organizo "La Irana Esperantista Junulara Organizo (mallongigo: IREJO) estas la junulara asocio de la Irana Esperanto-Asocio. Gxi estis fondita en 1993, kaj aligxis al Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) kiel landa sekcio en 1994."
IFEF - Internacia Fervojista Esperanto-Federacio "Celo de IFEF estas disvastigi kaj apliki Esperanton en la fervojaj administracioj kaj en la fervojistaj medioj kaj rondoj."
Latvia Esperanto Asocio "Latvia Esperanto-Asocio (LatEA) estas fondita en la jaro 1988, institucia membro de Universala Esperanto-Asocio ekde 1989."
LIBE - Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj "Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (mallongige: LIBE) estis fondita en 1951 dum la 19-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (Munkeno, Germanio)."
Meksika Esperanto-Federacio "La Meksika Esperanto-Federacio (MEF) estas la landa Esperanto-asocio de Meksiko."
REU - Rusia Esperantista Unio "Rusia Esperantista Unio (REU) estas libervola organizo, kiu celas helpi al aktivaj esperantistoj plivigligi kaj, laueble, kunordigi, per- kaj poresperantan agadon en Rusio."
TEJO - Tutmonda Esperanta Junulara Organizo "Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) estas organizo de junaj parolantoj de Esperanto kun individuaj membroj kaj landaj sekcioj en cirkau 40 landoj."
UEA - Universala Esperanto-Asocio La parto de la retpagxaro de UEA por Aktualaj novajoj
Verdaj Skoltoj "Ni celas skoltigi Esperantistojn, kaj helpi adoleskulojn Esperantistigi."

20 Ligiloj cxe 2019-09-14

LIGILOJ AL ESPERANTAJ ORGANIZAJXOJ

FRONTO BILDOJ BLOGO LIGILOJ PENSOJ PRI MI KONTAKTU